dbanie o właściwy przebieg kolejnych etapów zadań, informowanie gości o następujących po sobie punktach programu, pomoc przy czyszczeniu narzędzi/ rekwizytów

     

Powrót