obsługa wyścigów samochodowych/ motocyclowych
wręczanie nagród w trakcie rajdów/ pozowanie do zdjęć

 

                  

Powrót