Sporządzanie raportów z akcji według ustalonego zakresu, wytycznych uzgodnionych z Klientem. Do wyboru: raportowanie dzienne, okresowe, wybiórcze, raportowanie z dokumentacją fotograficzną.

Powrót