Wynajmujemy przeszkolonych i odpowiednio przygotowanych pracowników, którzy w roli klientów sprawdzą jakość obsługi w danym punkcie sprzedaży.

Powrót