Merchandising to przede wszystkim walka o przestrzeń dla nowych produktów i przestrzeń na półkach. Wiąże się to z odpowiednią ekspozycją produktów na półkach, w odpowiednim ułożeniu, na właściwej wysokości, w odpowiedniej kolejności, etc. Wymaga znajomości psychologii zachowań konsumentów i wykorzystania tejże wiedzy w sposób, który przyniesie jak najwięcej korzyści w postaci wzrostu sprzedaży.

Powrót