Stwarza możliwość wypróbowania produktu, sprawdzenia smaku, koloru, zapachu, sposobu działania. Podstawowym założeniem nie jest rozdawanie próbek, jednak wręczanie próbek produktu odpowiedniej grupie docelowej z przekonującym komunikatem, rozbudzając tym samym chęć posiadania.

Powrót