Forma prezentacji produktu w obiekcie handlowym polegająca na aktywnej i ekspresyjnej formie przekazywania informacji klientom na temat zalet oraz korzyści wynikających z używania/ posiadania promowanego produktu. Animatorka dysponuje informacjami zdobytymi podczas szkolenia z produktu. Materiały szkoleniowe powierzane są nam przez Klienta, z którym uzgadniamy scenariusz oraz zakres animacji.

Powrót