przeczytaj koniecznie...

Dane osobowe

Dane do logowania

Oświadczenie

Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na dobrowolne zamieszczenie moich danych osobowych oraz zdjęć z moim wizerunkiem na stronach serwisu internetowego hostessima.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz używanie w celach promocyjnych i marketingowych zdjęć z moim wizerunkiem jednocześnie oświadczam, iż mam prawo do dysponowania zdjęciami, które przedkładam dla hostessima.pl w celu promocji własnej osoby. Oświadczam, iż przejmuję na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich mogące wyniknąć z naruszenia ich praw, spowodowane w szczególności poprzez zamieszczenie moich zdjęć na stronach serwisu internetowego hostessima.pl, a także poprzez ich używanie zgodne z celami serwisu internetowego hostessima.pl. Jestem świadoma, iż mam zapewnione prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu do potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997.


* Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002


* - pola obowiązkowe